CHÍNH SÁCH KHUYẾN MẠI

Khuyến Mại Tháng 6 Đầy Bất Ngờ

Ngày bắt đầu : 1/6/2020

Ngày kết thúc : 30/6/2020

Giảm thêm 10% khi mua từ 2 sản phẩm giảm cân trở lên

Đối với khách hàng mua từ 2 sản phẩm trở lên, Chúng Tôi tặng Quý khách 10% giảm giá trên tổng giá trị sản phẩm. 10% này được áp dụng chung với các chương trình giảm giá khác (nếu có). Đây là chính sách cố định dành cho tất cả các khách hàng của Phương Yanhee.